عبدالحسین خسروپناه – نکته دیگر اینکه بسیاری از کالاهای داخلی از کیفیت بهتر از کالاهای خارجی برخوردارند

نکته دیگر اینکه بسیاری از کالاهای داخلی از کیفیت بهتر از کالاهای خارجی برخوردارند و لکن رواج فرهنگ غلط زاییده تبلیغات سوداگران، مانع از خرید کالای داخلی می‌شود و برخی از هویت باختگان را به سمت کالاهای خارجی دارای کیفیت نازل سوق می‌دهد. نتیجه سخن آنکه از منظر فقه نظام اجتماعی خرید کالاهای داخلی در صورت نیاز واجب شرعی و خرید کالای خارجی مشابه آن حرمت شرعی دارد.

%۳۳

%۶۷

کل آرا
۵۸
با برچسب , , , .

یک نظر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.