محمد کاظم رجایی – برای جلوگیری از فقر، حمایت از تولیدات داخلی

برای جلوگیری از فقر، حمایت از تولیدات داخلی یک ضرورت انکار ناپذیر است، از این رو حمایت از کالای ایرانی باید برای آحاد مردم جامعه به یک فرهنگ تبدیل شده و برای دولتمردان نیز به عنوان یک سیاست تلقی شود.

%۶۱

%۳۹

کل آرا
۶۴
با برچسب , , , .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.