محمدرضا زائری – بی تردید اسلام امروز ما ایرانیان حاصل سلامت نفس و پاکی طینت نیاکان زرتشتی ماست

بی تردید اسلام امروز ما ایرانیان حاصل سلامت نفس و پاکی طینت نیاکان زرتشتی ماست. اگر آموزه های نورانی و تعالیم پاک آیین زرتشت نبود و دلهای صاف ایرانیان باستان زمینه پذیرش دعوت آسمانی اسلام به نور و نیکی را نداشت، بی شک امروز اسلام در این خاک چنین ریشه دار و عمیق نمی شد. این است که به نیاکان خویش افتخار می کنم و به سلامت نفس و صفای باطن شان می بالم و از نیکی پندار و گفتار و کردارشان سربلندم.

%۶۳

%۳۸

کل آرا
۸۰
با برچسب , .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.