محمد علی ابطحی – مردم و حاکمیت هرچه بر فرهنگ و سنن ایرانی تاکید بیشتری نمایند

مردم و حاکمیت هرچه بر فرهنگ و سنن ایرانی تاکید بیشتری نمایند، می توانند هویت تاریخی و قدرت ملی را بهتر حفظ کنند.سیزده به در یکی از سنت های ایرانی است که بابهار گره خورده است. سبزه و طبیعت مظهر زیبایی و شادمانی است. فرهنگ ملی ایران راسختر از آن است که کسی بتواند آن را نادیده بگیرد.

%۷۶

%۲۴

کل آرا
۷۲
با برچسب , , , , , , .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.