محمدتقی فاضل میبدی – معتقدم بهتر است ما هم بر اساس همان مشی که آیت الله سیستانی در نجف عمل می کند

معتقدم بهتر است ما هم بر اساس همان مشی که آیت الله سیستانی در نجف عمل می کند, حرکت کنیم. ایشان در ریز جرییان دخالت نمی کند بلکه در سیاست های کلان وارد می شود اگر هم در سیاست های کلان وارد شود زمانی است که جان حوزه علمیه تجف در خطر باشد و نسبت به موضوعی ورود می کند. ایشان جایگاه حوزه علمیه را با چنین عملکردی  حفظ کرده است, اگر این الگوبرداری در حوزه علمیه ما صورت می گرفت الگوی بسیار خوبی برای ما بود.

%۷۳

%۲۷

کل آرا
۷۸
با برچسب , , , , , , , .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.