حمید شاکری – عمدتا این افراد اطلاع از آسیب های این فضا ندارند

عمدتا این افراد اطلاع از آسیب های این فضا ندارند و در دام آسیب ها گرفتار می شوند، چنانکه اگر صفحه حوادث روزنامه ها را مطالعه کنید می بینید عمده قربانی های فضای مجازی انسان هایی هستند که به خاطر بی توجهی والدین یا همسر در دام آسیب های فضای مجازی افتاده اند.

%۳۹

%۶۱

کل آرا
۱۱۵
با برچسب .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.