سید علی رضا تکیه ای – دولتمردان بیش از اقشار دیگر نیاز به ارتباط به خدا دارند

دولتمردان بیش از اقشار دیگر نیاز به ارتباط به خدا دارند تا در مواقع خطر دچارلغزش نشوند،  برنامه های معنوی پشتوانه نظام جمهوری اسلام است و دولتمردان باید این برنامه ها را تقویت کنند.

%۶۶

%۳۴

کل آرا
۲۵۷

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.