محمدعلی ابطحی – به دیدن دکتر روحانی هم رفتم

به دیدن دکتر روحانی هم رفتم.گروه گروه به دیدنش می رفتند و کمی صحبت می کرد. وقتی ما بودیم در مورد مشکلات داخلی به خصوص قضایی و امنیتی که جلو پیشرفت کار اقتصادی را می گیرد حرف زد.با آقای جهانگیری هم که رفیق دیرین هستم. به دیدار ایشان هم رفتم.در مورد دروغ ۱۳ ای که میگفت قرار است به شهرداری برود حرف زدیم.با خنده ملیحی که در زیر سایه بینی اش بر لب هایش نشسته بود، گفت خیلی ها آمال و آرزوهاشان را در قالب دروغ سیزده میگویند.البته من گفتم که کاش برای آینده ایران زودتر تز دولت جدا شود.

%۸۴

%۱۶

کل آرا
۲۰۲
با برچسب , , , , .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.