محمدرضا نائینی – بدیهی است که پس از گذشت سال ها از پدید آمدن این شبکه ها، اگر به کاربران گفته شود

بدیهی است که پس از گذشت سال ها از پدید آمدن این شبکه ها، اگر به کاربران گفته شود: “پیام رسان های داخلی را همان گون که به اجبار از پراید پراید استفاده می کنید به کار گیرید” نخواهند پذیرفت و به فیلتر شکن ها روی خواهند آورد.

%۷۹

%۲۱

کل آرا
۱۳۴
با برچسب , , , , , , , .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.