حسین نوری همدانی – ضاوت مردم نسبت به فعالیت پزشکی

قضاوت مردم نسبت به فعالیت پزشکی در کشور مثبت است ولی نسبت به برخی از امور که مرتبط به معیشت است مردم راضی نیستند که در این زمینه باید توجه شود که همه جریان‌ها در کشور به شکل یکنواخت انجام شود تا مایه رضایت مردم را فراهم کنند.

%۶۶

%۳۴

کل آرا
۱۳۳
با برچسب , .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.