ناضر مکارم شیرازی – جلوگیری ها چندان کارساز نیست

جلوگیری ها چندان کارساز نیست؛ یعنی روی  فیلترینگ نمی توان حساب خاصی بازکرد، پس باید از راه دیگر وارد شد. یعنی باید شبکه ملی و پیام رسان های داخلی تقویت شود و تمام نیازهای مردم در آن فضا مهیا شود و  در اختیار آنان قرار گیرد تا از این رهگذر مشکلات این عرصه نیز به نحو مطلوب کاهش یابد.

%۷۶

%۲۴

کل آرا
۱۰۷
با برچسب , , , .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.