حسینی بوشهر – اولین مانع آن است

اولین مانع آن است که عده ای چه در دولت ها و چه در مردم، ظرفیت های کشور را باور نکرده اند؛ زمانی که مجموعه ای به ظرفیت های خود باور نداشته باشند به دیگران توجه می کند؛ باید جوانان خوش فکر خود را باور کنیم و منتظر نسخه بیگانه نباشیم.

%۷۹

%۲۱

کل آرا
۲۲۵
با برچسب , , , , , , , .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.