رسول جعفریان – بعد از داعش نوبت نوعی تجدد غیر دینی و حتی ضد دینی در منطقه فرا خواهد رسید

بعد از داعش نوبت نوعی تجدد غیر دینی و حتی ضد دینی در منطقه فرا خواهد رسید. این تجدد، چون ناشی از نفرت از ادعاهای تند دینداری بی نتیجه است، حتی اگر به زور هم شده، برای مدتی دنبال خواهد شد و امواجی ایجاد خواهد کرد. همان اتفاقی که در ایران پس از مشروطه افتاد.

%۷۱

%۲۹

کل آرا
۱۸۲
با برچسب , , .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.