رضا اکرمی – اقتصاد ما بیمار است

اقتصاد ما بیمار است. به این دلیل که نفتی، وارداتی، مصرفی و بهره کاری در آن بسیار پایین است. حجم واردات ما نیز بسیار سنگین است و در واقع ما می توانیم با توجه به اقتصاد مقاومتی، تولید را افزایش داده و مصرف را تنظیم کنیم. همچنین برای اینکه وارادات خود را به حداقل رسانده و صادرات را بالا ببریم و از اتکا به نفت خارج شویم، باید بسیار تلاش کنیم و اراده و انسجام خود را قوی کنیم و به دنبال مسائل حاشیه ای نباشیم.

%۶۹

%۳۱

کل آرا
۱۶۰
با برچسب , , , , , , , , , , .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.