احمد آکوچکیان – سودای اصلی ما، مدیریت تحول است

سودای اصلی ما، مدیریت تحول است و علم به ما می‌گوید چگونه این مسائل را تفسیر و تدبیر کنیم؛ لذا به علم مفسر و تدبیر مسئله نیز داریم و نباید صرفا بگوئیم یا باید وحیانی باشد و آن را مستقل از تجربه بدانیم و فلسفه و علوم تجربی و فقه کار خود را بکنند که امروز این سه حوزه بیگانه هستند.

%۶۹

%۳۱

کل آرا
۱۷۴
با برچسب , , , , , , .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.