مرتضی جوادی آملی – نظام مدیریتی کشور باید متحول شود

نظام مدیریتی کشور باید متحول شود، نظام کارمندی دیگر منسوخ شده است، این را باید باور کنیم که تنها مدیران آگاه، مطلع و دارای معرفت علمی می توانند در مسند مدیریتی قرار بگیرند تا دچار چالش و عدم کارآمدی در بخش های مختلف نشویم.

%۶۹

%۳۱

کل آرا
۲۲۳
با برچسب , , , , , , .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.