محمد جعفری منتظری – دولت در تدوین مصوبه ارز باید ابعاد حقوقی این مسئله را به خوبی بررسی کند

دولت در تدوین مصوبه ارز باید ابعاد حقوقی این مسئله را به خوبی بررسی کند تا در پیگیری ها؛ سازمان تعزیرات و قوه قضائیه با مشکل حقوقی مواجه نباشند.

%۷۳

%۲۷

کل آرا
۱۳۷
با برچسب , .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.