ابوالحسن تواب – طلاب ابتدایی با رهبری و انقلاب مشکلی ندارند

طلاب ابتدایی با رهبری و انقلاب مشکلی ندارند؛ اما برخی از قشر میانی حوزه، فاصله گرفته اند. به موازات فعال شدن نگاه سنتی در حوزه، نگاه انقلابی فاصله گرفته و به همین دلیل، رهبر انقلاب بر حوزه انقلابی تأکید کرده اند.

%۶۵

%۳۵

کل آرا
۱۸۶
با برچسب , , , , , , , , , , .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.