محمدعلی علوی گرگانی – باید این وحدت بگونه ای حفظ شود

باید این وحدت بگونه ای حفظ شود که اگر رهبر حرفی می زنند مراجع نیز همراه ایشان باشند تا کسی فکر نکند رهبر تنها است و این نعمت بزرگی است که دیگران بدانند تمام مراجع با رهبری موافق و همراه اند.

%۵۶

%۴۴

کل آرا
۱۷۶
با برچسب , , , .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.