محمدجواد فاضل لنکرانی – در میان منبر‌های سیاسی

در میان منبر‌های سیاسی، تاریخی، اخلاقی جای منبر اعتقادی خالی است، منبری که سبب استحکام عقاید مردم شود؛ افرادی متخصص که وقتی بر منبر رفتند یکی از ابعاد اعتقادی مردم را تحکیم کنند و پایین آیند، نداریم یا تعدادشان خیلی کم است.

%۴۵

%۵۵

کل آرا
۱۸۰
با برچسب , , , , , , .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.