احمد علم الهدی – امروز در کشور سه جریان با سپاه مسأله دارند

امروز در کشور سه جریان با سپاه مسأله دارند؛ اولا ضد انقلاب وابسته به استکبار که می خواهد انقلاب را برگرداند اما سپاه اجازه نمی دهد؛ جریان دوم عده ای فرصت طلب سیاسی هستند که می خواهند با رسیدن به قدرت، کشور انقلابی را به یک کشور غیر انقلابی پایگاه رفاه و عیاشی قرار دهند؛ جریان سوم هم جریان انقلابیون خسته شده از انقلاب هستند که نمی خواهند مسیر انقلاب را ادامه دهند و چون نمی توانند از سهم خود چشم پوشی کنند و سپاه از سهم خواهی آن ها جلوگیری می کند، با سپاه مسأله دارند.

%۵۶

%۴۴

کل آرا
۱۶۱
با برچسب , , , , , , , , , , .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.