محسن اراکی – نفوذ شکل های مختلفی دارد

نفوذ شکل های مختلفی دارد که نفوذ به بیت مراجع یکی از آنان است. نفوذ در قالب تاجر و یا استاد دانشگاه که پروژه های اقتصادی و علمی انجام می دهند با ارتباط گیری با مراجع و اعتماد سازی برای آنان از دیگر اشکال نفوذ است و باید دانست که مراجع و روحانیت نیز بنا بر درجه تقوایشان ممکن است تحت تاثیر آنان قرار گیرند.

%۵۸

%۴۲

کل آرا
۲۰۶
با برچسب , , , , , , , .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.