ناصر مکارم شیرازی – در عصر امروزی به دفعات این شائبه مطرح می شود که اسلام آیین مردانه است

در عصر امروزی به دفعات این شائبه مطرح می شود که اسلام آیین مردانه است و به همین جهت اسلام را مورد حمله قرار مى دهند. از سوی دیگر در زمان ما جمعیّتهاى دفاع از حقوق زنان سر بلند کرده اند که قصد قربت و خدمت ندارند و در واقع کار آنها فریبکارى و در بعضى از موارد کوبیدن مذهب است.

%۶۴

%۳۶

کل آرا
۲۷۷
با برچسب , , , , , , .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.