احمد زادهوش – در اینجا به یک اشتباهی که حقیر مرتکب شدم اعتراف میکنم

در اینجا به یک اشتباهی که حقیر مرتکب شدم اعتراف میکنم و آن اینکه پیام رسانان خارجی همچون تلگرام که زمام و افسار آن همچون سگی هار در دستان بیگانگان باشد و فضای کثیف و آلوده آن جولانگاه لوده گان و نامحرمان باشد جای مناسبی برای طرح حرفهای حسابی و مذاکرات عالمانه نیست.

%۶۶

%۳۴

کل آرا
۲۲۸
با برچسب , , , , , , , .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.