محمد صادق صالحی منش – با توجه به فضای کنونی کشور، امروزه نیز ضرورت دارد

با توجه به فضای کنونی کشور، امروزه نیز ضرورت دارد مسئولین قوای سه گانه کشور با عزمی راسخ ، برای صیانت از حقوق شهروندی و حفظ کرامت انسانها، اجرای پیام و فرمان هشت ماده ای حضرت امام [آذر ۱۳۸۱] را سر لوحه اعمال و اقدامات خود قرار دهند.

%۶۴

%۳۶

کل آرا
۲۶۱
با برچسب , , , , , , , , , .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.