حسن خمینی – راه مبارزه با فساد اتاق شیشه است

راه مبارزه با فساد آتاق شیشه ای است, دولت هم خوشبختانه در بحث بوجه شفافیت را شروع کرده است. البته در اول کار ممکن است برای برخی دردهایی داشته باشد اما شفافیت باید وجود داشته باشد.

%۶۲

%۳۸

کل آرا
۲۰۹
با برچسب , , , .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.