هاشم هاشم زاده هریسی – هیچ کس زمانی که یک آشوب و اعتراض در کشور رخ می دهد، خطاب اعتراضات را خود نمی داند

مورد خطاب انتقادات و هشدارهایی که داده می شود، همگی مسئولین هستند. کدام قدرت و نیرویی می تواند مسائل و مشکلات را به تنهایی حل کند؟ همه قوا و مسئولین مسئولند و در مشکلات به وجود آمده مقصرند. هیچ قوا و فردی مصون از پاسخگویی نیست. مشکل اینجاست، هیچ کس زمانی که یک آشوب و اعتراض در کشور رخ می دهد، خطاب اعتراضات را خود نمی داند. بلکه انگشت اتهام را به سمت دیگری نشانه می رود.

%۷۱

%۲۹

کل آرا
۲۶۵
با برچسب , , , , , , , , .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.