ناصر مکارم شیرازی – گسترش خرافات مختلف در خصوص مساله مهدویت بسیار خطرناک است

گسترش خرافات مختلف در خصوص مساله مهدویت بسیار خطرناک است و باید در این خصوص چاره اساسی اندیشید تا در آینده شاهد زیر سوال رفتن اصل مساله نباشیم. باید به سراغ دلایل قوی از کتاب و سنت برای اثبات وجود آن حضرت برویم؛ زیرا اگر یک دلیل آسیب پذیر باشد دیگر دلایل هم زیر سوال می رود و ما نباید به برخی افراد اجازه بدهیم تا این گونه با مساله مهدویت برخورد کنند.

%۶۸

%۳۲

کل آرا
۲۲۲
با برچسب , , , , , .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.