علی اکبر رشاد – سیاست و اقتصاد جامعه توسط علوم انسانی مدیریت می‌شوند

با توجه به اینکه سیاست و اقتصاد جامعه توسط علوم انسانی مدیریت می‌شوند و نه علم فقه؛ در نتیجه یک مدیر جزء و بی تجربه در رسانه ملی راجع به بانکداری که اکثر فقها بر ربوی بودن آن انتقاد دارند، سخن می‌گوید و به یک مرجع تقلید اهانت می‌کند و مدعی است فقیه بانکداری نمی داند!

%۷۲

%۲۸

کل آرا
۳۱۳
با برچسب , , , , , , , , .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.