محمدحسن ابوترالبی فرد – امروز دولت الکترونیک در انجام کارهای حاکمیتی ورود پیدا کرده

امروز دولت الکترونیک در انجام کارهای حاکمیتی ورود پیدا کرده و نقش انسان را به حداقل رسانده است که این کاهش نقش انسان یعنی کاهش فساد. پس اگر در این حوزه درست عمل شود، دیگر برای گرفتن یک پروانه نیاز به صرف این همه زمان و هزینه نخواهد بود.

%۶۱

%۳۹

کل آرا
۳۳۰
با برچسب , , , , , , .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.