محمدجواد علوی بروجردی – هر چه فحش می خواهید به من بدهید

هر چه فحش می خواهید به من بدهید اما این آبرو [آبرو روحانیت] را هدر ندهیم. این سرمایه است, از سرمایه نخوریم.

%۵۸

%۴۲

کل آرا
۴۳۲
با برچسب , , , , , , .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.