محمدرضا فلاح زاده – نباید به گونه ای تبلیغ کنید

نباید به گونه ای تبلیغ کنید و احکام را مطرح نمایید که مخاطب از دین متنفر و یا در اجرای احکام دچار وسواس شود.

%۶۶

%۳۴

کل آرا
۲۶۱
با برچسب , , , , , , .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.