سیّد محمّد خاتمی – ما در دوران خود توانستیم چند خانم را وارد هیات دولت کنیم

ما در دوران خود توانستیم چند خانم را وارد هیات دولت کنیم که اگرچه وزیر نشدند اما معاون بودند؛ آقای احمدی نژاد یک گام جلو رفت و وزیر زن گذاشت و آقای روحانی یک گام عقب رفت ولی خوشبختانه در دولت آقای روحانی ما فرماندار و بخشدار و مدیرکل و معاون زن داریم و مدیران زن که در جاهای حساس حضور دارند. نسبت استخدام زنان در پست های حساس توسط وزیران کم نیست و باید اینها بیشتر شود.

%۶۹

%۳۱

کل آرا
۳۸۶
با برچسب , , , , , , .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.