جریانی وجود دارد که به‌ظاهر از آرمان‌های انقلاب دفاع می‌کنند

جریانی وجود دارد که به‌ظاهر از آرمان‌های انقلاب دفاع می‌کنند، اما آنها از افکار تندروانه برخوردار بوده و از علم و سواد کافی نیز برخودار نیستند، از این رو بر اثر کم‌اطلاعی و ناآگاهی به انتشار مطالب نامربوط علیه مرجعیت می‌پردازند.

%۸۰

%۲۰

کل آرا
۳۲۱
با برچسب , , , .

متن منبع

آیت‌الله حیدری: جریانی وجود دارد که به‌ظاهر از آرمان‌های انقلاب دفاع می‌کنند، اما آنها از افکار تندروانه برخوردار بوده و از علم و سواد کافی نیز برخودار نیستند، از این رو بر اثر کم‌اطلاعی و ناآگاهی به انتشار مطالب نامربوط علیه مرجعیت می‌پردازند.

نماینده مجلس خبرگان رهبری بیان کرد: جریان دیگری نیز وجود دارد که به ظاهر از آرمان های انقلاب دفاع می کنند، اما آنها از افکار تندروانه برخوردار بوده و از علم و سواد کافی نیز برخودار نیستند، از این رو بر اثر کم اطلاعی و ناآگاهی به انتشار مطالب نامربوط علیه مرجعیت می پردازند.

وی با بیان اینکه این جریان تندرو هیچ گونه ربطی به جریان اصیل انقلابی بصیر و آگاه ندارد، افزود: هرگز این گروه نمی تواند ادعای نمایندگی و مطالبه گری نظام را داشته باشد، بنابراین اگر سایت و پایگاه اطلاع رسانی این جریان مطلبی علیه مرجعیت اصیل انقلاب نگارش کردند، نباید آن را به جریان اصلی انقلابی نسبت داد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.