احمدعلی ابطحی – یک جایی در ساختار عیب دارد

یک جایی در ساختار عیب دارد. مهمترین عیبش هم آن است که این ساختار احمدی نژاد را رجل سیاسی شناخته است! احمدی نژاد نه سابقه ای داشت و نه اندازه سیاست ایران بود و نباید رجل سیاسی شناخته می شد و این کار شورای نگهبان تعجب آور بود و از آن چنین توقعی نمی رفت که او را به مدیریت کشور بیاورد و چنین بحران هایی ایجاد شود.

%۷۴

%۲۶

کل آرا
۳۰۹
با برچسب , , , , , , .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.