محمدحسن ابوترابی فرد – به دلیل سوءمدیریت بین درآمد و هزینه‌هاست

به دلیل سوءمدیریت بین درآمد و هزینه‌هاست که مردم از لحاظ رفاهی به مشکل برخورده اند؛ این فاصله‌های حقوقی نماد بی عدالتی است؛ لذا نباید با افزایش حقوق‌هایی که باید تعدیل شود، شکاف طبقاتی را زیاد کرد.

%۷۸

%۲۲

کل آرا
۳۸۷
با برچسب , , , , , , .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.