عباس موسویان – بانک‌هایی که مطابق قانون و مطابق شرع رفتار می‌کنند

بانک‌هایی که مطابق قانون و مطابق شرع رفتار می‌کنند معاملات و سودشان حلال است؛ کارکردن در آن بانک‌ها هم حلال است، بانک‌هایی که گاهی حلال، گاهی حرام، گاهی رعایت می‌کنند و گاهی رعایت نمی‌کنند آنجا شبهه‌ناک است و بانک‌هایی که اهتمام ندارند و به شرعی بودن معاملات اهمیت نمی‌دهند و دقت نمی‌کنند که معامله صحیح یا باطل باشد اینجا معامله و سود آن باطل می‌شود و کار کردن در این بانک هم حرام می‌شود و دستمزدی که می‌گیرد حرام خواهد بود.

%۶۶

%۳۴

کل آرا
۳۰۱
با برچسب , , , , , , , , , .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.