در نظام بین‌الملل به هیچکس اعتماد نیست اما درعین‌حال هیچکس از مذاکره و تبادل با دیگر کشورها هم بی‌نیاز نیست.

در نظام بین‌الملل به هیچکس اعتماد نیست اما درعین‌حال هیچکس از مذاکره و تبادل با دیگر کشورها هم بی‌نیاز نیست.

%۸۸

%۱۲

کل آرا
۱۵۸
با برچسب , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .

متن منبع

حضرت آیت الله العظمی جوادی آملی بر مذاکره با جهان تاکید کرده و درعین حال گفتند که باید طرزی توافقات را نوشت که کسی نتواند زیر آن بزند و از آن خارج شود و از تعهد خود شانه خالی کند.

، مرجع تقلید شیعیان در دیدار حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه ایران در سخنانی اظهار داشتند: مذاکره با جهان، یک فکر جهانی لازم دارد! ما از جهان جدا نیستیم، چه بخواهیم و چه نخواهیم باید با آنها مذاکره کنیم و با آنها دست بدهیم اما بعد از آن حتما باید انگشتان خود را بشماریم!

ایشان خاطرنشان کردند: در نظام بین‌الملل به هیچکس اعتماد نیست اما در عین حال هیچ کس از مذاکره و تبادل با دیگر کشورها هم بی‌نیاز نیست. لذا مذاکره با کشورهای جهان یک کار سنگینِ علمیِ عمیقِ حقوقی – سیاسی در حوزه بین الملل است.

آیت الله جوادی آملی ادامه دادند: مذاکره با جهان، یک فهم و سواد بالغ سیاسی بین المللی می خواهد. باید طرزی توافقات را نوشت که کسی نتواند زیر آن بزند و از آن خارج شود و از تعهد خود شانه خالی کند؛ اگر کشوری توانست یکطرفه و یکجانبه از توافق و قرارداد صورت گرفته خارج شود، این یعنی این قرارداد عوامانه نوشته شده است! این یعنی آن تکیه گاهی که محل سوء استفاده دشمن قرار گرفته تا بر اساس آن از توافق خارج شود مورد غفلت قرار گرفته است، این یعنی در قرارداد دیده نشده که اگر یکی از طرفین به صورت یکجانبه از توافق خارج شود و آن را فسخ کند، چه عواقبی دارد؟ این یعنی همه جوانب کار دیده نشده است.

ایشان خطاب به تیم مذاکره کننده هسته ای تاکید داشتند: منیفست نظام بین المللی بر اساس حق و عدل نیست! آنها اساساً این مفاهیم را قبول ندارند. آنچه آنها قبول دارند و ما باید بر اساس آن با آنها مذاکره کنیم، یک عقل استدلالی است؛ باید طرف ما بداند که خروج یکطرفه از برجام، امنیت بین المللی را تهدید می‌کند، تا قرارداد ما با امنیت بین المللی گره نخورد ضمانت اجرا نخواهد داشت، قرارداد هسته ای باید یک تعهد محترم متقابل باشد و همه جوانب حقوق بین الملل در آن دیده شود. بله! ادب بین‌المللی را رعایت می‌کنیم، دست هم می‌دهیم، اما پس از دست دادن انگشتان خود را هم می شماریم!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.