حسین مظاهری – عالمان دین، ورثۀ پیامبران هستند

عالمان دین، ورثۀ پیامبران هستند. امّا باید توجه شود که به هر اندازه‌ای که یک طلبه یا یک روحانی، مقام معنوی دارد، مسئولیت او سنگین است و باید قدر خود را بداند، باید به خوبی در شناخت وظیفه و انجام وظیفه کوشا باشد و بالأخره باید شخصیّت و ابهّت خود را حفظ کند و علاوه بر اجتناب جدی از گناه، از اعمال مباح که با شأن او سازگاری ندارد، بپرهیزد.

%۶۹

%۳۱

کل آرا
۱۶۷
با برچسب , , , , , , .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.