محسن غرویان – مخالفت کردن با برجام که توسط افراطیون صورت می گیرد ستیز با معاهداتی است

از سویی اصل برجام با موافقت مقام معظم رهبری و تایید مجلس تصویب شد. بنابراین مخالفت کردن با برجام که توسط افراطیون صورت می گیرد ستیز با معاهداتی است که نظام با شرط حفظ خطوط قرمز ایران با آن موافق بوده است.

%۶۸

%۳۲

کل آرا
۲۴۱
با برچسب , , , , , .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.