احمد علک الهدی – برادران کامیون دار که الان در حال اعتصاب کرندن هستند

این برادران کامیون دار ما بدانند این جبهه همین الآن هم هست، این جنگ را آمریکا هم دارد، چطور شد آن روز ایستادید، ماشین‌های شما را خمپاره زدند، بمب باران کردند و شما ادامه دادید آن مجاهده و مقاومت خود را، الآن که دشمن آمده اقتصاد کشور را هدف قرار داده و می‌خواهد ما را مستأصل کند، شما دست به اعتصاب می‌زنید؟ این اعتصاب مثل رفتن از این‌طرف میز به آن‌طرف میز است، یعنی کاری که لشکر امام حسن کردند؛ یعنی شمایی که در تاریخ ۸ سال دفاع مقدس، اتحادیه کامیون داران و صنف کامیون داران کردند، الآن به‌عنوان دستیاری آمریکا که ما را در مخاطره قرار داده، این‌ها دست به اعتصاب بزنند و اعتصاب کنند؟ این درست است؟ معنای اقتصاد مقاومتی است که ما لاستیک نداریم، خرجمان چنین است و کرایه‌مان چنان است؟

%۳۵

%۶۵

کل آرا
۲۰۰
با برچسب , , , , , , , .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.