حسن عالمی – امام راحل در برابر استکبار دشمنان نرمش نشان نمی دادند

امام راحل در مقابل استکبار مقاوم و محکم بودند، در مقابل آنان نرمش نشان نمی‌دادند بنابراین اگر کسی همانند امام در مقابل استکبار بایستد و برخورد محکم با دشمن داشته باشد در اصل از سبک و سیاق امام راحل پیروی کرده است.

%۵۹

%۴۱

کل آرا
۱۴۶
با برچسب , , , , , .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.