حسین نوری همدانی – در اسلام هیچ تفاوتی میان زنان و مردان در فعالیت های اقتصادی وجود ندارد

در اسلام هیچ تفاوتی میان زنان و مردان در فعالیت های اقتصادی وجود ندارد و زنان نیز همچون مردان حق فعالیت اقتصادی و مالکیت دسترنج خویش را دارند و همسران آنها بدون اجازه شان حق دخالت در اموالشان را ندارند.

%۸۳

%۱۷

کل آرا
۲۹۰
با برچسب , , , , , , , , .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.