عبدالله حاجی صادقی – دیگر نباید به خداوند امید داشته باشیم

اگر انتظار داریم مشکلات با ارتباط و کمک اروپا و یا ارتباطات بین‌المللی حل شود، دیگر نباید به خداوند امید داشته باشیم و باید موضع خود را مشخص کرد که با خدا یا با غیر خدا هستیم.

%۶۹

%۳۱

کل آرا
۳۲۲
با برچسب , , , , , , .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.