محمدمهدی حسینی همدانی – مکانی برای اعتراض و انتقادات مردم در نظر بگیریم سخنی بیهوده است

مکانی برای اعتراض و انتقادات مردم در نظر بگیریم سخنی بیهوده است اگر کارها به‌درستی انجام شود کسی به‌نظام و کشور معترض نخواهد بود.

%۸۲

%۱۸

کل آرا
۲۲۱
با برچسب , , , , , , .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.