عبداللحمید اسماعیل زهی – سیاست داخلی و خارجی و حتی قانون اساسی نیاز به بازنگری دارد

شرایط امروز با گذشته فرق می کند به نفع نظام و ملت است که خود را با شرایط روز تطبیق دهیم، سیاست داخلی و خارجی و حتی قانون اساسی نیاز به بازنگری دارد.

%۸۳

%۱۷

کل آرا
۲۰۵
با برچسب , , , , , .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.