محمد حسینی شاهرود – کشاورزی برای کشور ایران از اولویت مضاعفی برخوردار است

کشاورزی برای کشور ایران از اولویت مضاعفی برخوردار است تا بتوانیم با حفظ استقلال خود در بخش های حیاتی جامعه، آسیب هایی را که به سایر بخش ها از جمله صنعت وارد می شود را خنثی یا احیا کنیم.

%۷۳

%۲۷

کل آرا
۲۹۹
با برچسب , , , , , , .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.