هاشم هاشم زاده هریسی – طبقاتی در جامعه ما به وجود آمده و شرایط پیش آمده شرایط رانت خواری است

متأسفانه اختلاف طبقاتی در جامعه ما به وجود آمده و شرایط پیش آمده شرایط رانت خواری است.

%۸۱

%۱۹

کل آرا
۳۰۸
با برچسب , , , , .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.