محمد حسینی شاهرود – پذیرش تنوع از شروط اساسی در رسانه حوزه است

پذیرش تنوع از شروط اساسی در رسانه حوزه است و باید با نگاه جهانی به فعالیت های رسانه ای پرداخت.

%۸۲

%۱۸

کل آرا
۳۳۴
با برچسب , , , , , , .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.