احمد سالک کاشانی – مطالبه مردم درباره گرانی و وضعیت معیشتی حق مسلم مردم است

مطالبه مردم درباره گرانی و وضعیت معیشتی حق مسلم مردم است و کسی نباید آن را انکار کند.

%۷۳

%۲۷

کل آرا
۱۸۲
با برچسب , , , , .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.